序論

Ban Lãnh đạo MGROUP có trên 10 năm kinh nghiệm tư vấn. quản lý, phân phối bất động sản; trình độ chuyên môn cao, 10% lãnh đạo có trình độ thạc sĩ, 90% lãnh đạo có trình độ Đại học, tốt nghiệp tại các trường danh tiếng trong nước và nước ngoài. MGROUP truyền cảm hứng vào từng con người làm việc tại tập đoàn, tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp năng động, có tính sáng tạo nghề nghiệp cao và tinh thần tín ngưỡng đội nhóm. Năm 2025 trở thành một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn của Việt Nam.

ビジネス分野

 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
 • Đại lý, môi giới, đấu giá;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
 • Xây dựng nhà để ở
 • Xây dựng công trình đường bộ;
 • Và các dịch vụ khác.

会社沿革

設立日 08/05/2013
経営登録証明書番号 0312267721
経営登録証明書の発行日 27/11/2020
資本金 200,000,000,000
税番号 0312267721
業界&分野 >

 • Năm 2013 - Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông Maitech được thành lập ngày 08/05/2013 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng theo Giấy CNĐKKD số 0312267721 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/05/2013. 
 • Năm 2015 - Công ty CP Công nghệ truyền thông Maitech đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, thay đổi địa chỉ trụ sở về 104 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM. Ngày 10/04/2015. Công ty tăng vốn từ 05 tỷ đồng lên 06 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và mục đích sử dụng vốn của đợt tăng vốn này là bổ sung vốn lưu động. Ngày 11/08/2015, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần MLAND Vietnam.
 • Năm 2019 - Công ty Cổ phần MLAND Vietnam tăng vốn điều lệ từ 06 tỷ đồng lên 66 tỷ đồng vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và mục đích sử dụng vốn của đợt tăng vốn này là toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu 60 tỷ đồng được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn kinh doanh và mua đất làm dự án khu dân cư huyện Cam Lâm- Tỉnh Khánh Hòa.
 •  Ngày 20/01/2020 đổi tên thành Công ty Cổ phần Bất động sản MGROUP. Tăng vốn điều lệ từ 66 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và mục đích của lần tăng vốn này là toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu là 54 tỷ đồng được sử dụng cho mục đích mua cổ phần Công ty Cổ phần Bất động sản Mland Miền Bắc và bổ sung vốn kinh doanh. Ngày 05/02/2020 đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP Vietnam. Ngày 10/07/2020 đổi tên thành Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn MGROUP.
 • Ngày 31/12/2021 - Công ty trở thành công ty đại chúng
 • Ngày 16/02/2022 - Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu số 12/2022/GCNCP-VSD với mã chứng khoán MGR.

上場情報

上場日 27/11/2020
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 10,000
上場株数 20,000,000
上場総額 200,000,000,000

取締役会

Mai Đức Hùng Chủ tịch HĐQT
Mai Đức Hoàn Thành viên HĐQT
Mai Nam Chương Thành viên HĐQT
Nguyễn Quốc Hoàn Thành viên HĐQT
Lê Tư Thành viên HĐQT
Cao Thị Giang Trưởng ban kiếm soát
Đào Nhật Anh Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Vân Anh Thành viên Ban kiểm soát
Mai Nam Chương Tổng giám đốc
Lê Tư Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Yến Anh Kế toán trưởng
Mai Nam Chương Đại diện công bố thông tin