序論

Tính đến cuối năm 2011, tỉnh Bình Phước có 14 Khu công nghiệp đã và đang triển khai đầu tư xây dựng với quy mô 4550 ha; trong đó có 6 Khu công nghiệp đã chính thức đi vào hoạt mđộng. Mặc dù mới đi vào hoạt động song xét về quy mô, Khu công nghiệp Minh Hưng 3 là một trong nhưng Khu công nghiệp có diện tích đầu tư lớn so với các Khu công nghiệp trong toàn tỉnh chỉ sau Khu công nghiệp Sài Gòn-Bình Phước, Tân Khai và Becamex. Bên cạnh đó, Khu công nghiệp nằm ngay mặt tiền đường Quốc lộ 13, với giao thông khá thuận tiện là điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Minh Hưng 3. Không chỉ có quy mô lớn, vị trí thuận lợi, Minh Hưng 3 còn là Khu công nghiệp mới với cơ sở hạ tầng hiện đại được thiết kế và đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các doanhnghiệp với đầy đủ hệ thống đường, điện, nước, xử lý chất thải,….

ビジネス分野

 • Trồng cây cao su;
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng;
 • Khai thác gỗ;
 • Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác;
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
 • Hoạt động thu gom và xử lý rác thải, chất thải;
 • Thi công xây dựng dân dụng, công nghiệp;
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
 • Thi công xây dựng thuỷ lợi;
 • Chuẩn bị mặt bằng;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Dịch vụ xuất nhập khẩu, uỷ thác;
 • Giáo dục nghề nghiệp;
 • Đầu tư tài chính;
 • Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Hạ tầng kỹ thuật dân cư. Kinh doanh nhà ở, cho thuê văn phòng, nhà xưởng, nhà kho, bến bãi. Kinh doanh dịch vụ cảng, bến bãi.

会社沿革

設立日 09/10/2007
経営登録証明書番号 3800378251
経営登録証明書の発行日 02/11/2022
資本金 240,000,000,000
税番号 3800378251
業界&分野 >

 • CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long được thành lập ngày 09/10/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4403000090 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Phước cấp với thời hạn hoạt động là 50 năm, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 04 tháng 01 năm 2013 với mã số doanh nghiệp là 3800378251;
 • Các cổ đông chính là các công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam như: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao Su Bình Long, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên… Vốn điều lệ là 120 tỷ đồng;
 • Ngày 25/08/2015, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu số 70/2015/GCNCP-VSD;
 • Ngày trở thành công ty đại chúng: 15/08/2012.

上場情報

上場日 02/11/2022
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 11,600
上場株数 12,000,000
上場総額 120,000,000,000

取締役会

Lê Văn Vui Chủ tịch HĐQT
Hà Huệ Hải Thành viên HĐQT
Phạm Ánh Thành viên HĐQT
Hà Trọng Bình Thành viên HĐQT
Trịnh Xuân Tiến Thành viên HĐQT
Vũ Mạnh Xuân Tùng Trưởng ban kiếm soát
Đỗ Minh Dương Thành viên Ban kiểm soát
Hoàng Văn Xuyên Thành viên Ban kiểm soát
Hà Huệ Hải Tổng giám đốc
Huỳnh Văn Thi Phó Tổng giám đốc
Lê Văn Trung Kế toán trưởng
Nguyễn Đức Cường Đại diện công bố thông tin