序論

Ngọc Nghĩa là một tập đoàn vận hành với cơ cấu sản xuất bao gồm 03 công ty thành viên được chuyên nghiệp hóa trong các lĩnh vực chế tạo phôi, chai và nắp, và vì vậy Ngọc Nghĩa được biết đến với thương hiệu: The Ngoc Nghia Group (NNG). Sau hơn 20 năm kinh doanh thiết kế và chế tạo bao bì PET, NNG lại một lần nữa khẳng định vị trí dẫn đầu thị trường Việt Nam và các thị trường Đông Nam Á trong năm 2013

ビジネス分野

会社沿革

設立日 01/01/0001
経営登録証明書番号 0301427028
経営登録証明書の発行日 19/12/2019
資本金 815,709,880,000
税番号 0301427028
業界&分野 >

  • Năm 1993     Công ty Ngọc Nghĩa cung cấp bao bì PET đầu tiên tại thị trường Việt Nam.
  • Năm 1998     Nhà Máy số 1 được xây dựng tại Khu Công Nghiệp Tân Bình.
  • Năm 2003     Nhà Máy số 2 được xây dựng tại Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi.
  • Năm 2005     Thực hiện các dự án sản xuất inline với các khách hàng chiến lược.
  • Năm 2007     Trở thành công ty cổ phần.
  • Năm 2009     Thực hiện các dự án sản xuất inline với các khách hàng chiến lược.
  • Năm 2010     Công Ty Cổ Phần PET Quốc Tế được hình thành để sản xuất phôi PET.
  • Năm 2012     Công Ty Cổ Phần Nắp Toàn Cầu được hình thành để sản xuất nắp nhựa.

上場情報

上場日 19/12/2019
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 13,800
上場株数 81,570,988
上場総額 815,709,880,000

取締役会

Sunil Marwah Chủ tịch HĐQT
La Bùi Hồng Ngọc Phó Chủ tịch HĐQT
Vasikaran Krishnamourthy Thành viên HĐQT
Anil Kumar Ailani Thành viên HĐQT
Vikas Gupta Thành viên HĐQT
Hoàng Thị Minh Thư Trưởng ban kiếm soát
Arvind Kumar Keshri Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Hữu Thoảng Thành viên Ban kiểm soát
Vasikaran Krishnamourthy Tổng giám đốc
John Russell Gray Phó Tổng giám đốc
Trương Thị Ngọc Trâm Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Châu Giám đốc
Puneet Jain Giám đốc tài chính
La Bùi Hồng Ngọc Giám đốc kinh doanh
Đồng Thị Ngọc Triều Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Kim Thu Đại diện công bố thông tin