序論

Công ty là doanh nghiệp mới nhưng đã nhanh chóng vươn lên trở thành doanh nghiệp có uy tín trong ngành công nghệ, viễn thông và tự động hóa. Ngoài thế mạnh là đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, được ưu tiên thực hiện các dự án Công nghệ thông tin, Viễn thông và tự động hóa trong, thế mạnh thực sự của Công ty chính là tổ chức bộ máy quản trị, điều hành gọn nghẹ, không phân quyền qua nhiều cấp trung gian dẫn đến quá trình ra quyết định và triển khai thực hiện rất linh hoạt, nhanh nhạy, tận dụng được thời cơ trong đầu tư và kinh doanh. Về mặt nhân lực, đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của Công ty là những người có nhiều kinh nghiệm lâu năm. Hầu hết cán bộ nhân viên Công ty đều có trình độ đại học và sau đại học.

ビジネス分野

 • Cung cấp hàng hóa, thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm, giải pháp bản quyền;
 • Tư vấn, thiết kế, xây dựng, phát triển và triển khai phần mềm và các giải pháp đóng gói;
 • Cung cấp dịch vụ vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, các dịch vụ giá trị gia tăng về công nghệ thông tin;
 • Dịch vụ triển khai và tích hợp hệ thống;
 • Cung cấp hàng hóa, giải pháp về lĩnh vực tự động hóa;
 • Cung cấp hàng hóa, giải pháp về các hệ thống hội thảo truyền hình, camera giám sát, kiểm soát vào ra, an ninh an toàn.

会社沿革

設立日 03/08/2006
経営登録証明書番号 0103349508
経営登録証明書の発行日 21/09/2020
資本金 42,352,900,000
税番号 0103349508
業界&分野 >

 • Ngày 3/8/2006, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) đã ban hành Quyết định số 2092/QĐ-DKVN, về việc thành lập " Trung tâm công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa Dầu khí";
 • Ngày 21/7/2008, Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1648/QĐ-DKVN về việc thành lập Công ty TNHH MTV Công nghệ thông tin và Tự động hóa Dầu khí trên cơ sở Trung tâm công nghệ thông tin, viễn thông và Tự động hóa Dầu khí;
 • Ngày 25/12/2008, Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành Quyết định số 3160/NQQ-DKVN về việc phê duyệt phương án thành lập CTCP Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí;
 • Công ty PAIC đã chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 16/2/2009 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103035042 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 16/2/2009 với VĐL là 34.267.100.000 đồng;
 • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 5/10/2015;
 • Tháng 7/2011, VĐL nâng lên 42.352.900.000 đồng.

上場情報

上場日 21/09/2020
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 10,000
上場株数 4,235,290
上場総額 42,352,900,000

取締役会

Đỗ Thị Bích Hà Chủ tịch HĐQT
Lê Ngọc Diệp Thành viên HĐQT
Phan Xuân Thắng Thành viên HĐQT
Vũ Quốc Anh Thành viên HĐQT
Nguyễn Việt Anh Thành viên HĐQT
Nguyễn Mạnh Cường Thành viên HĐQT
Vũ Trường Quang Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Ngọc Anh Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Kim Anh Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Việt Anh Giám đốc
Đào Quang Ngọc Phó Giám đốc
Đào Việt Phương Phó Giám đốc
Nguyễn Ngọc Lan Kế toán trưởng
Nguyễn Việt Anh Đại diện công bố thông tin