序論

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex tiền thân của Công ty là Xí nghiệp Vận tải Xăng dầu Đường sông, được thành lập năm 1999 với ngành nghề kinh doanh chính là sửa chữa, đóng tàu, kinh doanh thương mại XNK và vận tải xăng dầu đường sông. PJT hiện có đội tàu biển gồm: 05 chiếc, trọng tải: 4811 tấn; đội Tàu sông gồm: 11 chiếc, trọng tải: 7715 tấn với mức độ công nghệ trung bình; 3 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như: cao su, than, hạt điều. Hoạt động sửa chữa tàu của công ty chỉ thực hiện đối với các loại tàu có trọng tải 1000 tấn. Hàng năm, Công ty vận chuyển một khối lượng lớn xăng dầu cho Tổng Công ty và các đơn vị thành viên về đường sông và ven biển gồm Miền Nam và Miền Trung, duy trì thị phần vận tải đường sông nội địa, ổn định và phát triển thị trường vận tải Campuchia.

ビジネス分野

会社沿革

設立日 01/01/0001
経営登録証明書番号 0301825283
経営登録証明書の発行日 29/11/2021
資本金 230,407,170,000
税番号 0301825283
業界&分野 >

上場情報

上場日 29/11/2021
上場市場 HOSTC
額面 10,000
取引基準価格 44,000
上場株数 23,040,717
上場総額 230,407,170,000

取締役会

Đỗ Văn Long Chủ tịch HĐQT
Đặng Thị Xuân Hương Thành viên HĐQT
Nguyễn Tuấn Hưng Thành viên HĐQT
Phan Anh Đức Thành viên HĐQT
Ngô Anh Dũng Thành viên HĐQT
Đàm Trọng Nghĩa Thành viên HĐQT
Nguyễn Duy Hải Thành viên HĐQT
Hoàng Anh Tuấn Trưởng ban kiếm soát
Phạm Ngọc Sinh Thành viên Ban kiểm soát
Trần Văn Trọng Thành viên Ban kiểm soát
Đặng Thị Xuân Hương Tổng giám đốc
Đàm Trọng Nghĩa Phó Tổng giám đốc
Phạm Văn Toản Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Duy Hải Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Hiền Kế toán trưởng
Đặng Thị Xuân Hương Đại diện công bố thông tin