序論

Công ty Cổ phần Khoan và dịch vụ Dầu khí (PV Drilling) là thành viên của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam được thành lập năm 2005 qua việc Cổ phần hóa Công ty Khoan và dịch vụ Dầu khí. Hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm: Dịch vụ khoan, kỹ thuật khoan giếng, ứng cứu sự cố dầu tràn, cung ứng lao động, cung ứng vật tư thiết bị, cơ khí sửa chữa. PV Drilling đã tạo được một vị thế vững chắc về khả năng cung cấp dịch vụ khoan, kỹ thuật giếng khoan và một số dịch vụ khác cho các hoạt động khoan thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam và trong khu vực. Tháng 3/07 PVD đưa vào khai thác giàn khoan đa năng 90 mét nước với tổng giá trị đầu tư là 150 triệu USD. Tháng 7/2007 PVD tiếp tục đưa vào khai thác một giàn khoan phục vụ việc khai thác thăm dò của PetroVietnam tại Algeria và 28/5/2007 PVD đầu tư một giàn khoan mới trị giá 191 triệu USD. Cùng với việc tăng cường công tác tìm kiếm, thăm dò dầu khí trong nước, Công ty đang tích cực triển khai các dự án tìm kiếm thăm dò ở nước ngoài.

ビジネス分野

会社沿革

設立日 07/01/2002
経営登録証明書番号 0302495126
経営登録証明書の発行日 26/09/2022
資本金 5,562,960,060,000
税番号 0302495126
業界&分野 >

上場情報

上場日 26/09/2022
上場市場 HOSTC
額面 10,000
取引基準価格 130,000
上場株数 556,296,006
上場総額 5,562,960,060,000

取締役会

Mai Thế Toàn Chủ tịch HĐQT
Đỗ Đức Chiến Phó Chủ tịch HĐQT
Văn Đức Tờng Thành viên HĐQT
Nguyễn Xuân Cường Thành viên HĐQT
Hoàng Xuân Quốc Thành viên HĐQT
Vũ Thụy Tường Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Toàn Thành viên HĐQT
Lương Thanh Tịnh Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Văn Tài Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Bình Hợp Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Xuân Cường Tổng giám đốc
Hồ Vũ Hải Phó Tổng giám đốc
Đào Ngọc Anh Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Công Đoàn Phó Tổng giám đốc
Đỗ Danh Rạng Phó Tổng giám đốc
Đinh Quang Nhựt Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thế Sơn Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Ngọc Trường Kế toán trưởng
Đỗ Danh Rạng Đại diện công bố thông tin