序論

Mục tiêu của Công ty là Phấn đấu trở thành một trong những Công ty hàng đầu của ngành thủy sản Việt Nam. Thực tế bước đầu, Công ty đã hình thành sản xuất kinh doanh khép kín từ nuôi trồng thủy sản, sản xuất thức ăn thủy sản và chế biến thủy sản. Để thực hiện được mục tiêu đó, Công ty đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCAP...Là một CTCP có cổ phần chi phối của Nhà nước. Công ty hoạt động dưới sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn cơ sở Công ty, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai nội bộ.

ビジネス分野

  • Nuô thủy sản nội địa;
  • Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản;
  • Mua bán cá và thủy sản, mua bán thực phẩm;
  • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản;
  • Mu bán thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản. Mua bán nguyên liệu dùng trong ngành chế biến thức ăn thủy sản, gia súc, gia cầm;

会社沿革

設立日 10/08/2005
経営登録証明書番号 1400521150
経営登録証明書の発行日 27/11/2017
資本金 100,000,000,000
税番号 1400521150
業界&分野 >

  • CTCP Tô Châu được thành lập lần đầu ngày 10/8/2005 từ việc góp vốn của 3 thành viên sáng lập bao gồm: Công ty XNK Lương thực vật tư nông nghiệp Đồng Tháp, Công ty TNHH Bình Tây, Trần Văn Hùng với VĐL ban đầu là 20 tỷ đồng;
  • Tháng 6/2007, VĐL nâng lên 55 tỷ đồng;
  • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 2/2/2008;
  • Tháng 3/2008, VĐL nâng lên 100 tỷ đồng;
  • Công ty được cấp Giấy CNĐKKD số 1400521150 do Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 10/8/2005, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 27/9/2013.

上場情報

上場日 27/11/2017
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 2,800
上場株数 10,000,000
上場総額 100,000,000,000

取締役会

Lê Hùng Tín Chủ tịch HĐQT
Huỳnh Đăng Khoa Thành viên HĐQT
Lâm Duy Binh Thành viên HĐQT
Lê Phát Tài Thành viên HĐQT
Lê Nguyễn Duy Phúc Thành viên HĐQT
Nguyễn Lê Bảo Anh Trưởng ban kiếm soát
Trần Nhật Thư Thành viên Ban kiểm soát
Trương Quốc Thành Thành viên Ban kiểm soát
Lê Hùng Tín Tổng giám đốc
Trần Quang Khải Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Sơn Kế toán trưởng
Trần Quang Khải Đại diện công bố thông tin