序論

Công ty mới đi vào hoạt động từ đầu năm 2010, tuy nhiên với sự hỗ trợ lớn đầy kinh nghiệm của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn cùng với sự chú trọng không ngừng đầu tư vào con người và cơ sở hạ tầng, máy móc trang thiết bị.... Công ty sẽ phát triển lớn mạnh hơn trong những năm tiếp theo. Xét về mặt kinh doanh, Công ty tất yếu gặp phải cạnh tranh mạnh mẽ từ các Công ty lớn có tên tuổi trong nước như Gremadept, Sotrans,ICD Tranximex...cũng như các công ty, tập đoàn logistics nước ngoài. Tuy nhiên, với lợi thế hệ thống kho CFS nằm ngày trong cảng, sản lượng qua kho của Công ty là lớn nhất tại TP.HCM hiện nay. Trong thời gian tới nhằm tiếp tục phát triển mở rộng quy  mô hoạt động, Công ty đang đầu tư vào dự án kho CFS và dự kiến đầu tư Cảng Thủy nội địa tại khu CNC Q9.

ビジネス分野

  • Hoạt động của các đại lý làm thủ tục hải quan, các đại lý vận tải hàng hóa;
  • Dịch vụ đại lý tàu biển;
  • Dịch vụ đóng gói;
  • Dịch vụ xếp dỡ, vận tải container, dịch vụ kiểm đếm hàng hóa;
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh;
  • Dịch vụ đại lý tàu biển.

会社沿革

設立日 13/12/2009
経営登録証明書番号 0309532497
経営登録証明書の発行日 27/03/2015
資本金 199,910,200,000
税番号 0309532497
業界&分野 >

  • CTCP Kho vận Tân Cảng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp Kho bãi Tân Cảng và Xí nghiệp Kho bãi Cát Lái ngày 13/12/2009 và là công ty con của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn;
  • Ngày 4/1/2010, Công ty chính thức hoạt động  theo hình thức CTCP theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0309532497 do Sở KH và ĐT thành phố HCM cấp lần đầu ngày 4/1/2010 với VĐL là 100 tỷ đồng và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 27/3/2015 với VĐL là 149.982.580.000 đồng;
  • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 1/7/2011.

上場情報

上場日 27/03/2015
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 32,000
上場株数 19,991,020
上場総額 199,910,200,000

取締役会

Ngô Văn Ngự Chủ tịch HĐQT
Đỗ Xuân Minh Thành viên HĐQT
Trịnh Văn Mợi Thành viên HĐQT
Trần Quang Thảo Thành viên HĐQT
Đoàn Phi Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Thúy Nga Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Hồng Sơn Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Thu Hà Thành viên Ban kiểm soát
Trần Quang Thảo Giám đốc
Đoàn Phi Phó Giám đốc
Bùi Văn Bằng Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Hồng Liên Kế toán trưởng
Lê Thị Thúy Hồng Đại diện công bố thông tin