序論

So với các đơn vị khác trong ngành, công suất của TNFS khá thấp, điều này đã làm giảm khả năng cạnh tranh trong việc cung cấp các hợp đồng lớn so với nhiều đơn vị khác trong cùng ngành. Bên cạnh đó, việc huy động vốn cho sản xuất kinh doanh cũng còn hạn chế do tình hình tài chính còn khó khăn, do vậy việc linh hoạt trong các chính sách khách hàng không chiếm được nhiều ưu thế vượt trội so với nhiều đơn vị lớn trong ngành. Theo đánh giá của Ban lãnh đạo Công ty, các ưu thế cạnh tranh của TNFS chỉ được thay đổi tốt hơn khi tình hình tài chính của Công ty được cải thiện tốt, điều này phụ thuộc vào vấn đề cơ cấu nguồn vốn vay cũng như vốn cổ phần của Công ty.

ビジネス分野

  • Sản xuất thép tấm lá cán muội và các sản phẩm sau cán;
  • Xuất nhập khẩu máy móc thiết bị ngành thép.

会社沿革

設立日 20/09/2007
経営登録証明書番号 3500820408
経営登録証明書の発行日 08/11/2021
資本金 200,000,000,000
税番号 3500820408
業界&分野 >

  • CTCP Thép tấm lá Thống Nhất được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 492031000061 do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 20/9/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 16/2/2011, VĐL thực góp là 200 tỷ đồng;
  • CTCP Thép tấm lá Thống Nhất được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận là Công ty đại chúng theo công văn số 1304/UBCK- QLPH ngày 7/5/2010;
  • Ngày 22/11/2016, CTCP Thép tấm lá Thống Nhất được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 150/2016/GCNCP-VSD.

上場情報

上場日 08/11/2021
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 5,000
上場株数 20,000,000
上場総額 200,000,000,000

取締役会

Trần Ngọc Tuấn Chủ tịch HĐQT
Lê Việt Thành viên HĐQT
Lại Văn Quyền Thành viên HĐQT
Nguyễn Hữu Kinh Luân Thành viên HĐQT
Trần Thanh Hương Thành viên HĐQT
Nguyễn Huy Thọ Thành viên HĐQT
Lê Thúy Trinh Trưởng ban kiếm soát
Triệu Anh Vũ Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Hồng Mây Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Huy Thọ Tổng giám đốc
Bùi Vĩnh Hào Phó Tổng giám đốc
Trần Thị Thùy Trang Kế toán trưởng
Nguyễn Văn Đại Đại diện công bố thông tin