序論

CTCP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành là công ty chuyên về sản xuất đồ gỗ và có vị trí hàng đầu đối với doanh nghiệp cùng ngành trong nước và nằm trong nhóm 5 doanh nghiệp hàng đầu. Sản phẩm chính của công ty được chia thành 4 nhóm sản phẩm: đồ gỗ nội thất, đồ gỗ ngoại thất, ván sàn gỗ và các sản phẩm khác như gỗ xẻ S4S, các chi tiết nhỏ bằng gỗ… Trong năm 2006, chỉ tính riêng công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành (công ty mẹ), đã đạt tổng doanh thu khoảng 326,1 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 61,7 tỷ đồng; năm 2007 doanh thu thuần đạt 614,4 tỷ đồng và lãi gộp đạt 142,7 tỷ đồng. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là sản phẩm đồ gỗ ngoại thất, khoảng 64% trên tổng doanh thu và 65% trên lãi gộp. Đứng thứ hai là nhóm đồ gỗ nội thất, chiếm khoảng 20% trên tổng doanh thu và 19% trên lãi gộp. Nguồn nguyên liệu chính của Công ty chủ yếu là nhập từ nước ngoài như Nam Phi, Brazil, Uruguay, Ghana, Togo, Miến Điện, Nam Mỹ, Mỹ , Canada... chiếm khoảng 80% nguyên liệu phục vụ cho sản xuất chế biến; 20% còn lại được thu mua từ nguồn nguyên liệu trong nước chủ yếu là các loại gỗ Còng, cao su, xoan đào, chò chỉ, tràm là những loại nguyên liệu chiếm tỷ trọng thấp trong hoạt động sản xuất chế biến gỗ. Hiện nay, Trường Thành đã triển khai dự án trồng 50,000 ha rừng tại khu vực cao nguyên Việt nam. Trong đó, Công ty đã mua vùng đất 6,700ha tại Sông Hinh-Phú Yên và một số cánh rừng trồng từ 2 đến 4 tuổi.Và với dự án trồng rừng 50,000 hecta của Công ty thì sau 10 năm nữa,chẳng những Công ty không phải mua nguyên liệu mà còn có thể cung cấp cho các bạn đồng ngành khác với khối lượng hằng năm rất lớn (khoảng 700,000m3/năm).

ビジネス分野

 • Sản xuất đồ mộc;
 • Sản xuất gỗ dán, ván mỏng, lạng, ván ép, ván sàn nội thất;
 • Mua bán sản phẩm mộc;
 • Mua bán phụ tùng, phụ kiện ngành chế biến gỗ;
 • Sản xuất bao bì;
 • Mua bán sản phẩm nông lâm sản;
 • Mua bán thủy hải sản;
 • Đại lý ký gửi hàng hóa;
 • Vận tải hàng hóa đường bộ;
 • Mua bán phân bón.

会社沿革

設立日 01/01/0001
経営登録証明書番号 3700530696
経営登録証明書の発行日 29/12/2021
資本金 4,111,983,020,000
税番号 3700530696
業界&分野 >

 • Năm 1993 thành lập Xí nghiệp tư doanh chế biến gỗ Xuất khẩu Trường Thành tại Dak Lak, nay đã chuyển thành Công ty Cổ phần Trường Thành, gọi tắt là TTDL 1;
 •  Năm 2000 thành lập Công ty TNHH Kỹ nghệ gỗ Trường Thành tại Bình Chuẩn, Thuận An, tỉnh Bình Dương. Năm 2003 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, đến tháng 11 năm 2007 được chuyển thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành gọi tắt là TTBD 1 hay là Công ty trong Bản Cáo bạch này;
 •  Năm 2002 thành lập Công ty TNHH Kỹ nghệ gỗ Trường Thành tại Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là TTTD;
 •  Năm 2005 thành lập Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Trường Thành tại Dak Lak, gọi tắt là TTDL 2;
 •  Năm 2006 thành lập Công ty CP Quản lý Cụm Công nghiệp Trường Thành EaH'Leo tại Dak Lak, gọi là TTDL 3;
 • Năm 2006 thành lập Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Trường Thành tại Bình Dương, gọi tắt là TTBD 2. Tuy nhiên, do thiếu vốn đầu tư nên theo nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông ngày 7/2/2007 thì công ty này sẽ được xây dựng từ tháng 5 năm 2007 với tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 320 tỷ đồng;
 •  Năm 2007 thành lập Công ty Cổ phần Trường Thành TNXP tại Phú Yên, gọi tắt là TTPY;
 •  Năm 2007 thành lập Công ty Cổ phần Trồng rừng Trường Thành tại Dak Lak, gọi tắt là TTDL4

上場情報

上場日 29/12/2021
上場市場 HOSTC
額面 10,000
取引基準価格 80,000
上場株数 393,548,302
上場総額 3,935,483,020,000

取締役会

Mai Hữu Tín Chủ tịch HĐQT
Vũ Xuân Dương Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Minh Hằng Thành viên HĐQT
Dương Quốc Nam Thành viên HĐQT
Nguyễn Trọng Hiếu Thành viên HĐQT
Võ Quốc Lợi Thành viên HĐQT
Trần Thị Hường Thành viên HĐQT
Nguyễn Trọng Hiếu Tổng giám đốc
Phan Hồng Hoàng Kế toán trưởng
Trần Ngọc Giáp Đại diện công bố thông tin