序論

Là doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực lai dắt, hỗ trợ tàu biển chiếm tỷ trọng lớn trong lĩnh vực này tại các Cảng trong khu vực Miền Bắc, với đội ngũ người lao động có kỹ thuật được đào tạo chính quy và có kinh nghiệm. Hoạt động quản lý và vận hành khai thác của Công ty được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008.

ビジネス分野

 • Hoạt động cứu hộ phương tiện vận tải thủy. Hoạt động lai dắt, đưa tàu cập bến. Trục vớt tàu. Hoạt động cứu hộ, cứu nạn;
 • Bốc xếp hàng hóa;
 • Vận tải hàng hóa bằng ô tô, container;
 • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;
 • Dịch vụ bảo quản, giao nhận hàng hóa. Dịch vụ chuyển hàng hóa. Dịch vụ đại lý tàu biển. Dịch vụ đại lý vận tải đường biển;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ;
 • Cho thuê tàu lai;
 • Đại lý ký gửi hàng hóa;
 • Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa;
 • Cung ứng thuyền viên;
 • Khai thác cảng, kinh doanh kho bãi;
 • Hoạt động ứng phó sự cố tràn đầu.

会社沿革

設立日 24/11/2009
経営登録証明書番号 0201040588
経営登録証明書の発行日 06/03/2018
資本金 27,000,000,000
税番号 0201040588
業界&分野 >

 • Từ tháng 2/2010 trở về nước, CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng là Chi nhánh Xí nghiệp Xếp dỡ và Vận tải thủy thuộc Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng;
 • CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng chính thức được thành lập từ việc cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 874/QĐ-HĐQT ngày 24/11/2009 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0201040588 do sở KH và ĐT thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 1/3/2010, với VĐL là 27 tỷ đồng;
 • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 29/10/2010.

上場情報

上場日 06/03/2018
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 10,800
上場株数 2,700,000
上場総額 27,000,000,000

取締役会

Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch HĐQT
Lê Minh Hải Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Thanh Thành viên HĐQT
Chu Tất Đạt Thành viên HĐQT
Hoàng Đình Quang Thành viên HĐQT
Đào Ngọc Thành Trưởng ban kiếm soát
Nhữ Văn Nguyên Thành viên Ban kiểm soát
Đặng Thị Vân Anh Thành viên Ban kiểm soát
Hoàng Đình Quang Tổng giám đốc
Chu Tất Đạt Phó Giám đốc
Đỗ Ngọc Thắng Kế toán trưởng
Hoàng Đình Quang Đại diện công bố thông tin