序論

Vị thế của Công ty trong ngành so với các Công ty cùng ngành nghề về quy mô tài sản và doanh thu hằng năm, TRAVINHPCO là Công ty có quy mô nhỏ. Xét về khía cạnh tổng tài sản, Vốn điều lệ, Vốn chủ sở hữu TRAVINHPCO đứng ở vị trí cuối cùng trong số 5 công ty. Về vốn chủ sở hữu và Lợi nhuận sau thuế công ty đang xếp thứ 8. Về doanh thu thuận, Lợi nhuận sau thuế, tỉ suất lợi nhuận của TRAVINHPCO đứng thứ 3 trong số 5 công ty. Vì việc cung cấp dịch vụ công ích của các công ty thường chỉ gói gọn trong phạm vi tỉnh nhà, ít xẩy ra sự cạnh tranh. Thêm vào đó, TRAVINHPCO có thâm niên hoạt động lâu năm trong lĩnh vực công ích và đã tạo nên một vị thế nhất định trong địa bàn tỉnh nhà.

ビジネス分野

 • Thu gom vận chuyển xử lý rác thải công nghiệp và sinh hoạt;
 • Kinh doanh vật tư chuyên dùng cho ngành môi trường;
 • Vận hành hệ thống điện chiếu sáng, đèn trang trí công cộng. Thi công xây lắp và sửa chữa các công trình điện chiếu sáng công cộng và dân dụng;
 • Chăm sóc bảo dưỡng cây xanh, hoa kiểng công viên đường phố, quét cát lề đường làm cỏ tạp vỉa hè;
 • Quản lý khu nghĩa địa tập trung. Thi công xây lắp và sửa chữa các công trình điện chiếu sáng công cộng và dân dụng;
 • Dịch vụ rút hầm cầu và mai táng;
 • Khai thác cát sông;
 • San lấp mặt bằng;
 • Vận chuyển rác thải công nghiệp và sinh hoạt;
 • Lập thiết kế dự toán các công trình công viên, tiểu đảo và trồng cây xanh, hoa kiểng đô thị.

会社沿革

設立日 04/12/1997
経営登録証明書番号 2100234397
経営登録証明書の発行日 04/03/2021
資本金 17,500,000,000
税番号 2100234397
業界&分野 >

 • CT Công trình Đô thị Trà Vinh là doanh nghiệp nhà nước phục vụ hoạt động công ích trực thuộc UBND tỉnh Trà Vinh, được thành lập theo Quyết định số 1504/QĐ-UBT ngày 4/12/1997 của UBND tỉnh Trà Vinh;
 • Tháng 12/2006, CT Công trình Đô thị Trà Vinh điều chỉnh tên thành Công ty Công trình Đô thị Trà Vinh theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 8/12/2006 của UBND tỉnh Trà Vinh;
 • Theo Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty Công trình Đô thị Trà Vinh thành Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Trà Vinh;
 • Ngày 10/11/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Trà Vinh thành CTCP theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND;
 • Ngày 30/3/2016, CTCP  Công trình Đô thị Trà Vinh được chính thức thành lập và được Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 3 với VĐL là 17.5 tỷ đồng;
 • Ngày 28/7/2016, Công ty trở thành công ty đại chúng.

上場情報

上場日 04/03/2021
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 10,000
上場株数 1,750,000
上場総額 17,500,000,000

取締役会

Phạm Tiết Khoa Chủ tịch HĐQT
Phạm Tấn Lộc Thành viên HĐQT
Đào Mạnh Hùng Thành viên HĐQT
Phạm Hoàng Minh Thành viên HĐQT
Trầm Thị Thùy Dung Thành viên HĐQT
Lê Quang Minh Trưởng ban kiếm soát
Trần Hoàng Khoa Thành viên Ban kiểm soát
Lê Hữu Phước Thành viên Ban kiểm soát
Phạm Hoàng Minh Tổng giám đốc
Phạm Tấn Lộc Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Hà Duyên Kế toán trưởng
Phạm Tiết Khoa Đại diện công bố thông tin