序論

ビジネス分野

- Môi giới chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán;
- Tự doanh chứng khoán;
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

会社沿革

設立日 15/12/2006
経営登録証明書番号 0304734965
経営登録証明書の発行日 13/01/2023
資本金 2,100,000,000,000
税番号 0304734965
業界&分野 >

VDSC được UBCKNN cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 32/UBCKGPĐKKD ngày 21/12/2006 với số vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Ngày 15/08/2007, UBCKNN đã chấp thuận cho VDSC tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng theo Giấy phép điều chỉnh số 32/UBCK-GP. Đến ngày 08/08/2008, VDSC có vốn điều lệ là 330 tỷ đồng theo Giấy phép điều chỉnh số 147/UBCK-GP. Các cột mốc quan trọng trong quá trình hoạt động của VDSC:
  • 12 – 2006 Thành lập với vốn điều lệ 100 tỷ đồng.
  • 08 – 2007 VDSC tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng từ việc phát hành thêm cổ phiếu với tổng mệnh giá phát hành là 200 tỷ đồng.
  • 12 – 2007 Khai trương Đại lý nhận lệnh Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang.
  •  02 – 2008 Chi nhánh Hà Nội được thành lập và đi vào hoạt động.
  •  08 – 2008 VDSC tăng vốn điều lệ lên 330 tỷ đồng từ việc phát hành thêm cổ phiếu với tổng mệnh giá phát hành là 30 tỷ đồng cho cổ đông chiến lược là Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam.
  •  09 – 2008 Khai trương Đại lý nhận lệnh Sài Gòn.
  •  10 – 2008 Khai trương Đại lý nhận lệnh Bình Dương.
  •  10 – 2008 VDSC nhận giải thưởng Cúp vàng “Thương hiệu chứng khoán uy tín” và “Công ty Cổ phần hàng đầu Việt Nam” do Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB), Trung tâm Thông tin tín dụng Ngân hàng Việt Nam (CIC) và Tạp chí Chứng khoán Việt Nam – UBCKNN phối hợp tổ chức.
  •  03 – 2009 VDSC giới thiệu Hệ thống giao dịch trực tuyến

上場情報

上場日 13/01/2023
上場市場 HOSTC
額面 10,000
取引基準価格 11,700
上場株数 105,104,665
上場総額 1,051,046,650,000

取締役会

Nguyễn Miên Tuấn Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thúc Vinh Thành viên HĐQT
Nguyễn Hiếu Thành viên HĐQT
Nguyễn Chí Trung Thành viên HĐQT
Phạm Mỹ Linh Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Thu Huyền Thành viên HĐQT
Trần Nam Trung Thành viên HĐQT
Hoàng Hải Anh Thành viên HĐQT
Hồ Tấn Đạt Trưởng ban kiếm soát
Nguyễn Trung Quân Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Bích Diệp Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Thị Thu Huyền Tổng giám đốc
Lê Minh Hiền Phó Tổng giám đốc
Lê Minh Hiền Giám đốc tài chính
Dương Kim Chi Kế toán trưởng
Nguyễn Thị Thu Huyền Đại diện công bố thông tin