序論

Công ty được đánh giá là một Công ty sở hữu 01 cảng có ưu thế về vị trí và quy mô tương đối tốt sơ với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực tại khu vực Hải Phòng. Công ty được đầu tư mới các trang thiết bị tiên tiến hiện đại nhập khẩu từ Nhật Bản, Đức, Hà Lan... và được đầu tư phần mềm quản lý ngang tầm các Cảng quốc tế lớn trong khu vực. Phương tiện vận tải, bốc xếp phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty được đầu tư hiện đại, có quy mô hơn so với một số doanh nghiệp kinh doanh cùng lĩnh vực Logistics tại khu vực.

ビジネス分野

 • Bốc xếp hàng hóa;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải;
 • Kho bãi và  lưu giữ hàng hóa;
 • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;
 • Đại lý, môi giới, đấu giá;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị.

会社沿革

設立日 28/10/2014
経営登録証明書番号 0201579242
経営登録証明書の発行日 15/11/2017
資本金 632,500,000,000
税番号 0201579242
業界&分野 >

 • CTCP Cảng Xanh VIP thành lập ngày 28/10/2014 bởi 02 cổ đông lớn là CTC Container Việt Nam và CTCP Vận tải xăng dầu Vipco với VĐL ban đầu là 450 tỷ đồng;
 • Công ty hoạt động theo Giấy chứng ĐKKD số 0201579242 do Sở KH và ĐT Tp. Hải Phòng cấp lần đầu ngày 28/10/2014, thay đổi lần thứ 03 ngày 15/11/2017 với VĐL là 632.500.000.000 đồng;
 • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 24/10/2016.

上場情報

上場日 15/11/2017
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 18,000
上場株数 63,250,000
上場総額 632,500,000,000

取締役会

Bùi Minh Hưng Chủ tịch HĐQT
Chang, Yen-I Thành viên HĐQT
Cáp Trọng Cường Thành viên HĐQT
Tạ Công Thông Thành viên HĐQT
Nguyễn Việt Trung Thành viên HĐQT
Lê Thế Trung Trưởng ban kiếm soát
Wu, Kuang-Hui Thành viên Ban kiểm soát
Trương Lý Thế Anh Thành viên Ban kiểm soát
Cáp Trọng Cường Tổng giám đốc
Nguyễn Dương Kim Khôi Phó Tổng giám đốc
Tạ Công Thông Phó Giám đốc
Nghiêm Thị Thùy Dương Kế toán trưởng
Phạm Thị Thúy Nga Đại diện công bố thông tin