序論

Trải qua 12 năm hoạt động và phát triển, với ưu thế vượt trội về nhân lực, mạng lưới đối tác và tiềm lực tài chính, SBSI đã khẳng định tên tuổi và vị thế của mình trên thị trường tài chính Việt Nam, là đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn với mức độ tín nhiệm cao. SBSI tự hào là công ty tiên phong trong việc đổi mới, sáng tạo nhằm cung cấp những giá trị tốt nhất, những giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng. Nhờ uy tín và kinh nghiệm tích lũy lâu năm, SBSI rất vinh dự được hợp tác với các đối tác lớn như An Phát Holdings, KPMG, IFC, Bitagco, Vietcombank, BIDV, ViettinBank, ...

ビジネス分野

  • Môi giới chứng khoán;
  • Tư vấn đầu tư chứng khoán;
  • Tự doanh chứng khoán;
  • Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

会社沿革

設立日 16/01/2008
経営登録証明書番号 0305453780
経営登録証明書の発行日 09/09/2020
資本金 339,000,000,000
税番号 0305453780
業界&分野 >

  • CTCP Chứng khoán Stanley Brothers tiền thân là CTCP Chứng khoán toàn cầu, được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 83/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/01/2008, với VĐL là 35 tỷ đồng;
  • Ngày 31/01/2019, Công ty đổi tên thành CTCP Chứng khoán Stanley Brothers theo Giấy phép điều chỉnh số 08/GPĐC-UBCK ngày 31/01/2019 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp với VĐL là 339 tỷ đồng;
  • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 31/12/2021.

上場情報

上場日 09/09/2020
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 19,000
上場株数 33,900,000
上場総額 339,000,000,000

取締役会

Luyện Quang Thắng Chủ tịch HĐQT
Phạm Hoàng Hải Thành viên HĐQT
Nguyễn Quang Anh Thành viên HĐQT
Đỗ Đức Lộc Trưởng ban kiếm soát
Lê Thị Giang Thành viên Ban kiểm soát
Đinh Thị Lan Anh Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Quang Anh Tổng giám đốc
Bùi Thị Việt Hà Kế toán trưởng
Nguyễn Quang Anh Đại diện công bố thông tin