株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
CTCP Địa ốc ACB 1,051,244 17.03% 31/12/2021
Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH MTV 760,211 12.32% 31/12/2021
Hoàng Văn Điều Thành viên HĐQT 578,860 9.38% 31/12/2021
CTCP Văn hóa Tân Bình 435,814 7.06% 31/12/2021
Nguyễn Văn Mạnh 399,000 6.46% 11/01/2023
Lại Thị Hồng Điệp Phó Chủ tịch HĐQT 355,863 5.77% 31/12/2021
La Thế Nhân Chủ tịch HĐQT 295,550 4.79% 31/12/2021
Hoàng Minh Anh Tú Tổng giám đốc 37,595 0.61% 31/12/2022
Trần Thị Thu Anh 33,741 0.55% 30/06/2021
CTCP Đầu tư Toàn Việt 31,127 0.50% 24/12/2021
Lại Thế Tiến 24,617 0.40% 30/06/2021
Thái Thị Phượng Phó TGĐ Kỹ thuật – Sản xuất 24,147 0.39% 31/12/2021
Quách Thị Mai Trang Thành viên Ban kiểm soát 2,819 0.05% 31/12/2021
Nguyễn Minh Tuấn Thành viên HĐQT 1,670 0.03% 31/12/2021
Lê Quốc Thắng 72 0.00% 31/12/2021
Nguyễn Văn Danh Trưởng ban kiếm soát 0 0.00% 04/02/2023
Nguyễn Thị Xuân Kế toán trưởng 0 0.00% 04/02/2023
Nguyễn Anh Thuận Thành viên HĐQT 0 0.00% 04/02/2023
Nguyễn Văn Ngạn 0 0.00% 31/12/2011
Trần Quý Tài 0 0.00% 31/12/2014