株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Ngân hàng TMCP Sài Gòn 49,082,342 81.80% 31/12/2021
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 3,903,651 6.51% 31/12/2021
Dương Quang Ngọc Phó Tổng giám đốc 10,700 0.02% 30/06/2022
Hà Minh Hiếu Kế toán trưởng 3,400 0.01% 30/06/2022
Phan Quốc Dũng 2,140 0.00% 31/12/2021
Trần Thanh Nam Phó Tổng giám đốc 2,027 0.00% 30/06/2022
Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long 526 0.00% 30/06/2019
Lê Thanh Hằng Phó tổng giám đốc kinh doanh 102 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Lân Phó tổng giám đốc kinh doanh 0 0.00% 29/04/2016
Võ Tấn Hoàng Văn 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Hữu Tuấn Thành viên HĐQT 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Cửu Tính 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Thị Tường Vy Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Thị Quỳnh Nga 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Thành Long Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 03/12/2022
Tôn Thất Diên Khoa Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 03/12/2022
Đoàn Trọng Thắng Phó tổng giám đốc kinh doanh 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Thị Kim Anh 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Minh Thuận 0 0.00% 03/12/2022
Mai Xuân Thảo Phó Tổng giám đốc 0 0.00% 03/12/2022