株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
CTCP Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) 3,298,000 40.72% 30/06/2022
Công ty TNHH MTV Thực phẩm Ma San 2,659,217 32.83% 31/12/2020
Nichirei Foods INC 1,539,000 19.00% 31/12/2020
Diệp Nam Hải Tổng giám đốc 16,000 0.20% 30/06/2022
Dương Văn Hùng 10,600 0.13% 31/12/2021
Nguyễn Văn Vịnh 6,665 0.08% 30/06/2022
Nguyễn Thị Huyền Trang Thành viên HĐQT 4,000 0.05% 30/06/2022
Nguyễn Thị Bích Ngọc Kế toán trưởng 3,000 0.04% 30/06/2022
Hồ Ngọc Hương Phó Tổng giám đốc 2,300 0.03% 30/06/2022
Trần Phương Bắc Thành viên HĐQT 0 0.00% 07/12/2022
Thân Ngọc Nghĩa Thành viên HĐQT 0 0.00% 07/12/2022
Huỳnh An Trung Chủ tịch HĐQT 0 0.00% 07/12/2022
Nguyễn Thị Duyên Hạnh 0 0.00% 07/12/2022
Phạm Văn Tranh Trưởng ban kiếm soát 0 0.00% 07/12/2022
Võ Văn Đầy Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 07/12/2022
Trương Minh Thông 0 0.00% 07/12/2022
Toshikata Yokoyama 0 0.00% 07/12/2022
Lưu Thanh Danh 0 0.00% 07/12/2022
Đỗ Thị Hoàng Yến Thành viên Ban kiểm soát 0 0.00% 07/12/2022
Masamichi Muto 0 0.00% 07/12/2022