株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Đỗ Tuấn Anh Kế toán trưởng 0 0.00% 28/01/2023
Nguyễn Hoàng Giang 0 0.00% 28/01/2023
Trần Công Vinh 0 0.00% 28/01/2023
Phạm Thị Thu Hương Thành viên HĐQT 0 0.00% 28/01/2023
Lê Quốc Huy Minh 0 0.00% 09/06/2020
Bùi Văn Hiệp 0 0.00% 12/04/2016
Vương Quang Hưng Thành viên HĐQT 0 0.00% 28/01/2023
Nguyễn Trọng Hà 0 0.00% 28/01/2023
Mai Văn Thanh Đại diện công bố thông tin 0 0.00% 28/01/2023
Tôn Thất Điểu 0 0.00% 28/01/2023
CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát 0 0.00% 25/03/2021
Nguyễn Như Việt 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Thị Dung 0 0.00% 03/01/2020
Phạm Quang Hòa 0 0.00% 03/01/2020
Bùi Minh Hạnh 0 0.00% 03/01/2020
Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nhật Phương 0 0.00% 24/06/2016
CTCP Đầu tư CMC 0 0.00% 14/06/2016
Lê Thị Tuyết Nhung 0 0.00% 24/06/2016
Ngô Trọng Quang 0 0.00% 24/06/2016
Ngô Trọng Vinh 0 0.00% 24/06/2016