株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Trần Thế Anh 255,722 0.15% 31/12/2018
Nguyễn Thanh Bình 86,125 0.05% 30/06/2018
Nguyễn Bình Phương 5,722 0.00% 31/12/2019
Trần Thanh Thủy Kế toán trưởng 100 0.00% 30/06/2022
Lê Thùy Dung Trưởng ban kiếm soát 0 0.00% 29/11/2022
Nguyễn Thị Kiều Trinh 0 0.00% 29/11/2022
Lê Thanh Dương 0 0.00% 29/11/2022
Lê Đình Vinh 0 0.00% 09/05/2014
Lê Tân Sơn 0 0.00% 31/12/2017
Trần Xuân Huy 0 0.00% 31/07/2013
Nguyễn Tiến Dũng 0 0.00% 30/06/2014
Nguyễn Phương Ngân 0 0.00% 31/07/2013
Nguyễn Văn Thanh 0 0.00% 31/12/2017
Đoàn Thị Thanh Thủy 0 0.00% 29/11/2022
Trần Thị My Lan 0 0.00% 29/11/2022
Hàn Thị Hồng Nhung 0 0.00% 29/11/2022
Phạm Anh Dũng 0 0.00% 29/11/2022
Nguyễn Trúc Quỳnh Tổng giám đốc 0 0.00% 29/11/2022
Phạm Thị Ngọc Hà 0 0.00% 29/11/2022
CTCP Chế biến Thủy hải sản Liên Thành 0 0.00% 17/11/2017