株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương 71,061,228 8.40% 19/10/2022
CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Lighthouse 23,565,025 2.78% 17/02/2022
Công ty TNHH Sản xuất - Xuất nhập khẩu - Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Hoàng Vũ 22,800,000 2.69% 17/02/2022
CTCP Thương mại Sản xuất Độc Lập 22,800,000 2.69% 17/02/2022
CTCP Kim Phong Bảo 22,800,000 2.69% 17/02/2022
Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ Bất động sản Thăng Long 22,788,355 2.69% 17/02/2022
Công ty TNHH Anh Quốc SG 22,700,000 2.68% 17/02/2022
Nguyễn Quốc Toàn Chủ tịch HĐQT 21,879,019 2.58% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thanh Vân 21,866,685 2.58% 30/06/2022
Nguyễn Chấn 21,121,904 2.50% 30/06/2022
CTCP Đầu tư Thương mại Cửu Long Residence 20,600,000 2.43% 17/02/2022
Nguyễn Quốc Mỹ Phó Chủ tịch HĐQT 18,728,617 2.21% 30/06/2022
Phan Đình Tân Phó Chủ tịch HĐQT 12,416,252 1.47% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thu Hà 8,748,230 1.03% 30/06/2022
Đỗ Anh Thư Thành viên HĐQT 2,172,573 0.26% 30/06/2022
Trần Ngọc Tâm Tổng giám đốc 2,098,070 0.25% 30/06/2022
Công ty TNHH M8 2,000,000 0.24% 17/02/2022
Trần Khải Hoàn Phó Tổng giám đốc 1,830,750 0.22% 30/06/2022
Nguyễn Danh Thiết Phó Tổng giám đốc 1,039,398 0.12% 30/06/2022
Hoàng Việt Cường Phó Tổng giám đốc 970,214 0.11% 30/06/2022