株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
CTCP Sản xuất - xuất nhập khẩu Thành Công 5,091,891 24.61% 30/06/2022
Phạm Thị Quỳnh Thụ Chủ tịch HĐQT 2,363,352 11.42% 30/06/2022
Lê Văn Thắng Tổng giám đốc 1,805,661 8.73% 30/06/2022
Nguyễn Minh Kế Phó Chủ tịch HĐQT 1,467,345 7.09% 30/06/2022
Đỗ Thị Thanh Tùng Thành viên HĐQT 721,634 3.49% 30/06/2022
Lê Minh Tiến 155,818 0.75% 30/06/2019
Nguyễn Thị Bích Thủy Kế toán trưởng 146,400 0.71% 30/06/2022
Lưu Đức Giang Thành viên Ban kiểm soát 127,478 0.62% 30/06/2022
Phạm Anh Tài 60,980 0.29% 30/06/2019
Phan Tiến Hòa 17,270 0.08% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Chiến Thành viên Ban kiểm soát 15,400 0.07% 30/06/2022
Trịnh Hoàng Anh 4,900 0.02% 30/06/2021
Nguyễn Văn Khiêm Trưởng ban kiếm soát 731 0.00% 30/06/2022
Đào Vịnh Long 65 0.00% 30/06/2022
Trần Thị Tố Lâm 0 0.00% 16/12/2020
Nguyễn Duy Ngân 0 0.00% 09/02/2023
Đào Thị Kim Phụng 0 0.00% 22/05/2017
Vũ Hồng Quân Thành viên HĐQT 0 0.00% 09/02/2023
Nguyễn Đức Long GĐ Kế hoạch-Vật tư 0 0.00% 09/02/2023