株主構成

大口株主

氏名 ポズィション 株数
Đỗ Thị Minh Hải 506,244 24.94% 18/06/2020
Đỗ Văn Hạt Chủ tịch HĐQT 493,204 24.30% 30/06/2022
Đặng Tuấn Cường 218,199 10.75% 30/06/2022
Phạm Viết Hùng Thành viên HĐQT 201,416 9.92% 30/06/2022
Nguyễn Thúy Hảo Kế toán trưởng 189,794 9.35% 30/06/2022
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 100,000 4.93% 31/12/2021
Nguyễn Trường Thành Tổng giám đốc 33,560 1.65% 30/06/2022
Nguyễn Tiến Công 2,950 0.15% 31/12/2019
Nguyễn Thị Lan Phương Trưởng ban kiếm soát 1,770 0.09% 30/06/2022
Vũ Văn Hiệp Phó Tổng giám đốc 0 0.00% 07/02/2023
Phương Thúy Hồng 0 0.00% 06/05/2016
Phạm Thị Bích Hảo 0 0.00% 06/05/2016
Trần Hữu Quang 0 0.00% 06/05/2016
Trần Hữu Xuân 0 0.00% 06/05/2016
Nguyễn Mạnh Thắng 0 0.00% 18/03/2020
Vũ Quang Huy 0 0.00% 31/12/2015
Bùi Hữu Hưởng 0 0.00% 07/02/2023
Phạm Minh Tuấn 0 0.00% 07/02/2023
Bùi Duy Long 0 0.00% 06/05/2016
Bùi Đức Hoài 0 0.00% 06/05/2016