CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận
CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (ABS : HOSE)
:
CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận
Số 03 Nguyễn Du, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
http://bitagco.com/
+84 (252) 381-6823
Fax
+84 (252) 381-4599
Email
dvnnbinhthuan@gmail.com

取引情報

銘柄 ABS
取引所 HOSE
現値 12.85 (-0.20/-1.53%)
当日の変動 12.70 - 13.25
数量 983,300
平均株価(10日間) 12.50
52週間の変動 9.70 - 32.55
平均売買高(10日間) 359,060.00
流行株式数 80,000,000
時価総額 960.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.05
ROA (%) 0.04
ROE (%) 0.07
Financial Leverage 0.78
EPS 862.33
PE 13.92
PB 1.04

シンボルニュース ABS

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAA 1,284,600 10.70 -0.20/-0.02%
ABS 983,300 12.85 -0.20/-0.02%
AFC 0 0.00
0/0%
APC 8,600 17.65
0/0%
APH 1,260,500 11.35 -0.25/-0.02%
APP 296 6.80 +0.40/+0.06%
BMP 86,900 59.90 -0.40/-0.01%
BRC 800 12.05 -0.15/-0.01%
BRR 300 20.90 -0.40/-0.02%