Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV : UPCOM)
:
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
www.vietnamairport.vn
+84 (8) 384-8538
Fax
+84 (8) 384-45127
Email
vptct@vietnamairport.vn

取引情報

銘柄 ACV
取引所 UPCOM
現値 80.4 (+1.90/+2.42%)
当日の変動 80.00 - 81.00
数量 11,531
平均株価(10日間) 81.23
52週間の変動 75.50 - 99.00
平均売買高(10日間) 28,690.00
流行株式数 2,176,950,436
時価総額 189,394.69 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.18
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.02
Financial Leverage
EPS 1,203.67
PE 72.28
PB 4.94

シンボルニュース ACV

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACV 11,531 80.40 +1.90/+0.02%
ASG 1,400 27.00 +0.40/+0.02%
BLN 100 6.80 -0.40/-0.06%
BSG 2,900 11.10 +0.40/+0.04%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 19,100 9.30 -0.50/-0.05%
CIA 12,205 10.30 +0.10/+0.01%
CLL 65,800 29.70 +0.50/+0.02%
CVP 0 0.00
0/0%