Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV : UPCOM)
:
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
www.vietnamairport.vn
+84 (8) 384-8538
Fax
+84 (8) 384-45127
Email
vptct@vietnamairport.vn

取引情報

銘柄 ACV
取引所 UPCOM
現値
85.00 (0/0%)
当日の変動 84.00 - 85.00
数量 18,505
平均株価(10日間) 83.43
52週間の変動 75.50 - 99.00
平均売買高(10日間) 28,690.00
流行株式数 2,176,950,436
時価総額 189,394.69 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.18
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.02
Financial Leverage
EPS 1,203.67
PE 72.28
PB 4.94

シンボルニュース ACV

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACV 18,505 85.00
0/0%
ASG 300 24.90 -0.10/0.00%
BLN 0 0.00
0/0%
BSG 15,800 13.10 +0.50/+0.04%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 0 0.00
0/0%
CIA 19,301 9.90 -0.10/-0.01%
CLL 11,200 24.60 -0.40/-0.02%
CVP 0 0.00
0/0%