CTCP Môi trường Đô thị An Giang
CTCP Môi trường Đô thị An Giang (AGE : UPCOM)
:
CTCP Môi trường Đô thị An Giang
Số 128 Nguyễn Trường Tộ, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
moitruongdothi.angiang.org.vn
02963.844848
Fax
02963.959552
Email
ctymtdtag@gmail.com

取引情報

銘柄 AGE
取引所 UPCOM
現値 9.1 (-0.40/-4.21%)
当日の変動 9.00 - 9.10
数量 200
平均株価(10日間) 11.72
52週間の変動 9.00 - 17.10
平均売買高(10日間) 530.00
流行株式数 19,893,000
時価総額 181.03 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.15
ROA (%) 0.08
ROE (%) 0.10
Financial Leverage 0.33
EPS 1,118.30
PE 8.14
PB 0.93

シンボルニュース AGE

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AGE 200 9.10 -0.40/-0.04%
BLU 0 0.00
0/0%
BMD 0 0.00
0/0%
BRS 0 0.00
0/0%
BTU 100 13.80 +1.80/+0.15%
CAM 0 0.00
0/0%
CDH 0 0.00
0/0%
CVH 0 0.00
0/0%
DLM 0 0.00
0/0%
DNE 1,600 9.80 +1.20/+0.14%