Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (AMV : HNX)
:
Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị Y tế Việt Mỹ
Ấp 2 – Xã Tiến Thành - Thị xã Đồng Soài - Tỉnh Bình Phước
www.amvibiotech.com
+84 (651) 388-9034
Fax
+84 (651) 388-9032
Email
amvibiotech@gmail.com

取引情報

銘柄 AMV
取引所 HNX
現値 5 (-0.30/-5.66%)
当日の変動 4.90 - 5.50
数量 4,731,648
平均株価(10日間) 4.76
52週間の変動 2.50 - 10.10
平均売買高(10日間) 3,085,490.00
流行株式数 131,105,650
時価総額 655.53 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.28
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.04
Financial Leverage 0.19
EPS 350.09
PE 14.28
PB 0.40

シンボルニュース AMV

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AMP 1,000 9.20 +1.20/+0.15%
AMV 4,731,648 5.00 -0.30/-0.06%
DNM 200 16.40
0/0%
JVC 2,315,800 4.28 -0.12/-0.03%
MEF 0 0.00
0/0%