Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API : HNX)
:
Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương
66 Ngô Thì Nhậm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
www.apeci.com.vn
+84 (24) 357-71983
Fax
+84 (24) 357-71985
Email
info@apeci.com.vn

取引情報

銘柄 API
取引所 HNX
現値 17 (-0.70/-3.95%)
当日の変動 16.90 - 17.90
数量 369,400
平均株価(10日間) 18.47
52週間の変動 18.60 - 109.00
平均売買高(10日間) 724,360.00
流行株式数 84,084,000
時価総額 1,614.41 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.37
ROA (%) 0.09
ROE (%) 0.32
Financial Leverage 1.98
EPS 2,662.21
PE 7.21
PB 1.80

シンボルニュース API

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAV 227,150 7.10 -0.10/-0.01%
AGG 165,000 36.20
0/0%
API 369,400 17.00 -0.70/-0.04%
ASM 5,200,400 16.70 -0.55/-0.03%
BCI 51,340 41.90 +0.30/+0.01%
BII 3,425,862 3.70 +0.30/+0.09%
BVL 100 26.80
0/0%
C21 306 13.70 +0.70/+0.05%
CCI 0 0.00
0/0%
CCL 44,400 8.49 +0.01/+0.00%