Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ
Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (APP : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ
Khu Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú thị, Gia Lâm, TP. Hà Nội
www.app.com.vn
+84 (24) 367-85060
Fax
+84 (24) 367-84978
Email
pgdm-app@vnn.vn

取引情報

銘柄 APP
取引所 UPCOM
現値
4.60 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 4.67
52週間の変動 4.00 - 7.70
平均売買高(10日間) 10,710.00
流行株式数 4,724,632
時価総額 25.51 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.07
Financial Leverage 0.71
EPS 91.85
PE 58.79
PB 0.51

シンボルニュース APP

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAA 1,388,700 9.07
0/0%
ABS 471,100 5.62 +0.04/+0.01%
AFC 0 0.00
0/0%
APC 100 8.95 -0.15/-0.02%
APH 169,600 7.46 -0.02/0.00%
APP 0 0.00
0/0%
BMP 95,800 87.20 +0.40/+0.00%
BRC 1,600 11.30 -0.25/-0.02%
BRR 1,100 16.60 +1.20/+0.08%