Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT
Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT (ASA : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Liên doanh SANA WMT
Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
asacorp.com.vn
+84 (24) 632-75775
Fax
+84 (24) 377-31783
Email
sanawmt@yahoo.com.vn

取引情報

銘柄 ASA
取引所 UPCOM
現値
12.60 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 12.60
52週間の変動 4.20 - 16.30
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 10,000,000
時価総額 126.00 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.01
Financial Leverage 0.01
EPS 12.63
PE 997.48
PB 1.21

シンボルニュース ASA

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ASA 0 0.00
0/0%
DCS 0 0.00
0/0%
DQC 39,800 17.20 +0.10/+0.01%
DTN 0 0.00
0/0%
HHA 0 0.00
0/0%
NET 800 47.40 -0.60/-0.01%
NHT 3,000 20.90 +1.00/+0.05%
PAC 3,000 33.50
0/0%
PHN 0 0.00
0/0%
RAL 24,600 83.00 +1.00/+0.01%