Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng Sao Mai
Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng Sao Mai (ASM : HOSE)
:
Công ty cổ phần đầu tư & xây dựng Sao Mai
Số 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
www.saomaigroup.com
+84 (296) 384-0138
Fax
+84 (296) 394-0139
Email
thuansaomai@hotmail.com

取引情報

銘柄 ASM
取引所 HOSE
現値 8.98 (-0.06/-0.66%)
当日の変動 8.70 - 9.07
数量 1,400,400
平均株価(10日間) 9.20
52週間の変動 6.13 - 15.25
平均売買高(10日間) 5,157,950.00
流行株式数 336,526,752
時価総額 3,382.09 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.12
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.06
Financial Leverage 1.47
EPS 1,027.75
PE 9.78
PB 0.57

シンボルニュース ASM

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAV 217,490 4.10
0/0%
AGG 436,200 25.35 +0.15/+0.01%
API 207,789 5.90
0/0%
ASM 1,400,400 8.98 -0.06/-0.01%
BCI 51,340 41.90 +0.30/+0.01%
BII 0 0.00
0/0%
BVL 100 14.00 +0.60/+0.04%
C21 12 0.00
0/0%
CCI 300 22.50 +0.50/+0.02%
CCL 56,000 6.69 +0.04/+0.01%