CTCP Thủy Điện A Vương
CTCP Thủy Điện A Vương (AVC : UPCOM)
:
CTCP Thủy Điện A Vương
Thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam
www.avuong.com
+84 (236) 221-1105
Fax
+84 (236) 364-3885
Email
acv@vuong.com

取引情報

銘柄 AVC
取引所 UPCOM
現値 40 (-0.70/-1.72%)
当日の変動 40.00 - 40.80
数量 200
平均株価(10日間) 40.09
52週間の変動 30.00 - 41.90
平均売買高(10日間) 630.00
流行株式数 75,052,052
時価総額 2,972.06 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.65
ROA (%) 0.29
ROE (%) 0.33
Financial Leverage 0.10
EPS 6,347.17
PE 6.24
PB 1.86

シンボルニュース AVC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AVC 200 40.00 -0.70/-0.02%
BHA 2,800 14.90
0/0%
BSA 7,500 17.30
0/0%
BTP 44,600 17.50
0/0%
CHP 29,200 25.05
0/0%
DNA 0 0.00
0/0%
DNC 0 0.00
0/0%
DNH 0 0.00
0/0%
DRL 5,300 68.40 -1.10/-0.02%
DTE 575,700 11.50 -0.70/-0.06%