Công ty Cổ phần Việt An
Công ty Cổ phần Việt An (AVF : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Việt An
Quốc lộ 91, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
anvifish.com
+84 (296) 393-2545
Fax
+84 (296) 393-2554
Email
Info@anvifish.com

取引情報

銘柄 AVF
取引所 UPCOM
現値
1.00 (0/0%)
当日の変動 0.90 - 1.00
数量 443,720
平均株価(10日間) 0.96
52週間の変動 0.60 - 2.90
平均売買高(10日間) 62,890.00
流行株式数 43,338,000
時価総額 43.34 (10億)
Gross Profit Margin (%) -0.03
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.01
Financial Leverage -1.03
EPS -2,353.45
PE
PB -0.02

シンボルニュース AVF

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAM 4,400 11.65 -0.20/-0.02%
ABT 500 34.00 -0.40/-0.01%
ACL 205,600 14.80 -0.50/-0.03%
AGD 800 35.80 -2.60/-0.07%
AGF 1,430 2.90
0/0%
ANV 1,135,600 39.20 +0.85/+0.02%
APT 0 0.00
0/0%
AUM 0 0.00
0/0%
AVF 443,720 1.00
0/0%
BAF 2,116,500 22.45 -0.15/-0.01%