Công ty Cổ phần 482
Công ty Cổ phần 482 (B82 : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần 482
Số 155 Đường Trường Chinh – TP.Vinh – Tỉnh Nghệ An
http://www.Congty482.com.vn
+84 (238) 385-3200
Fax
+84 (238) 385-4701
Email
Congty482@Congty482.com.vn

取引情報

銘柄 B82
取引所 UPCOM
現値 0.9 (-0.10/-10.00%)
当日の変動 0.90 - 1.00
数量 38,900
平均株価(10日間) 1.05
52週間の変動 0.80 - 3.30
平均売買高(10日間) 4,890.00
流行株式数 5,000,000
時価総額 6.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.17
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.01
Financial Leverage 8.13
EPS 125.41
PE 9.57
PB 0.12

シンボルニュース B82

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 1,000 4.90 +0.30/+0.07%
AMS 32,600 7.80
0/0%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 105,100 1.20 -0.10/-0.08%
B82 38,900 0.90 -0.10/-0.10%
BAX 4,214 77.20 -7.20/-0.09%
BCE 108,800 8.50 -0.08/-0.01%
BDC 0 0.00
0/0%