Ngân hàng TMCP Bắc Á
Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAB : HNX)
:
Ngân hàng TMCP Bắc Á
Số 117, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
https://www.baca-bank.vn/
+84 (38) 384-4277
Fax
+84 (38) 384-4277
Email

取引情報

銘柄 BAB
取引所 HNX
現値 15.2 (+0.40/+2.70%)
当日の変動 14.80 - 15.20
数量 13,717
平均株価(10日間) 15.35
52週間の変動 15.60 - 25.40
平均売買高(10日間) 12,100.00
流行株式数 813,386,340
時価総額 13,095.52 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.00
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.08
Financial Leverage
EPS 905.15
PE 17.79
PB 1.50

シンボルニュース BAB

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ABB 982,811 9.80 +0.10/+0.01%
ACB 3,255,800 20.80 -0.20/-0.01%
BAB 13,717 15.20 +0.40/+0.03%
BID 516,100 31.80 +0.80/+0.03%
BVB 316,479 11.50 +0.30/+0.03%
CTG 4,275,300 22.00 +1.25/+0.06%
EIB 437,700 34.75 +2.25/+0.07%
EVF 525,700 9.72 +0.17/+0.02%