Công ty Cổ phần Thống Nhất
Công ty Cổ phần Thống Nhất (BAX : HNX)
:
Công ty Cổ phần Thống Nhất
Đường số 2A, khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
www.bauxeo.com.vn
+84 (251) 392-4377
Fax
+84 (251) 392-4692
Email
info@bauxeo.com.vn

取引情報

銘柄 BAX
取引所 HNX
現値
79.90 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 79.90
52週間の変動 68.00 - 94.20
平均売買高(10日間) 880.00
流行株式数 8,200,000
時価総額 640.42 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.39
ROA (%) 0.11
ROE (%) 0.43
Financial Leverage 2.27
EPS 11,318.02
PE 6.90
PB 2.70

シンボルニュース BAX

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 11,500 3.30 -0.50/-0.13%
AMS 25,700 6.60 +0.10/+0.02%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 0 0.00
0/0%
BCE 114,400 6.00 -0.29/-0.05%
BDC 0 0.00
0/0%