Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn
Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (BCC : HNX)
:
Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn
Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
ximangbimson.com.vn
+84 (237) 382-4242
Fax
+84 (237) 382-4046
Email
bcccongbothongtin@gmail.com

取引情報

銘柄 BCC
取引所 HNX
現値 7.1 (+0.60/+9.23%)
当日の変動 6.60 - 7.10
数量 632,936
平均株価(10日間) 6.12
52週間の変動 11.90 - 29.40
平均売買高(10日間) 477,510.00
流行株式数 123,209,812
時価総額 1,724.94 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.12
ROA (%) 0.02
ROE (%) 0.05
Financial Leverage 0.89
EPS 878.97
PE 15.93
PB 0.79

シンボルニュース BCC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 83,200 10.70 +0.30/+0.03%
ACE 0 0.00
0/0%
ADP 2,200 13.70 -1.40/-0.09%
BCC 632,936 7.10 +0.60/+0.09%
BDT 73,500 33.00 +2.00/+0.06%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 138,500 12.50 +1.30/+0.12%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 100 28.70 +1.20/+0.04%