Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCI : HOSE)
:
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh
550 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân
www.bcci.com.vn
+84 (28) 387-53021
Fax
+84 (28) 387-53552
Email
info@bcci.vn

取引情報

銘柄 BCI
取引所 HOSE
現値 41.9 (+0.30/+0.72%)
当日の変動 41.10 - 41.90
数量 51,340
平均株価(10日間) 41.59
52週間の変動 -
平均売買高(10日間)
流行株式数 86,720,144
時価総額 3,633.57 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.32
ROA (%) 0.04
ROE (%) 0.06
Financial Leverage 0.51
EPS 1,433.43
PE 29.23
PB 1.73

シンボルニュース BCI

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAV 221,798 4.70 -0.10/-0.02%
AGG 56,200 29.85
0/0%
API 396,446 10.50 +0.10/+0.01%
ASM 6,121,600 9.78 -0.10/-0.01%
BCI 51,340 41.90 +0.30/+0.01%
BII 630,076 2.10 -0.10/-0.05%
BVL 9,700 15.60 +2.00/+0.15%
C21 500 10.80 +0.10/+0.01%
CCI 200 27.50 -0.25/-0.01%
CCL 110,100 5.46 +0.15/+0.03%