Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp - TNHH MTV
Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp - TNHH MTV (BCM : HOSE)
:
Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp - TNHH MTV
Số 230, đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
www.becamex.com.vn
+84 (274) 382-2655
Fax
+84 (274) 382-2713
Email
becamex@hcm.vnn.vn

取引情報

銘柄 BCM
取引所 HOSE
現値 90.6 (+5.90/+6.97%)
当日の変動 80.00 - 90.60
数量 464,400
平均株価(10日間) 93.40
52週間の変動 43.90 - 93.20
平均売買高(10日間) 204,600.00
流行株式数 1,035,000,000
時価総額 94,702.50 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.51
ROA (%) 0.04
ROE (%) 0.10
Financial Leverage 1.72
EPS 1,620.06
PE 56.48
PB 5.22

シンボルニュース BCM

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BCM 464,400 90.60 +5.90/+0.07%
CIG 409,600 7.30 -0.25/-0.03%
CKG 1,039,300 27.90 +0.40/+0.01%
CRE 174,600 14.50 -0.30/-0.02%
DLG 1,721,200 2.99 -0.07/-0.02%
DLR 0 0.00
0/0%
DTI 100 9.30 +1.20/+0.15%
DXS 801,900 14.45 -1.05/-0.07%
FIR 359,600 47.50 +0.80/+0.02%
FLC 0 0.00
0/0%