Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định (BDB : HNX)
:
Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định
219 Nguyễn Lữ, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
www.sachthietbibinhdinh.com.vn
+84 (256) 352-2645
Fax
+84 (256) 352-2853
Email
bidisabico@vnn.vn

取引情報

銘柄 BDB
取引所 HNX
現値
10.30 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 10.30
52週間の変動 6.50 - 15.50
平均売買高(10日間) 20.00
流行株式数 1,126,474
時価総額 11.94 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.10
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.08
Financial Leverage 1.73
EPS 1,007.16
PE 10.52
PB 1.17

シンボルニュース BDB

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ADC 1,909 18.40 +0.40/+0.02%
ALT 1,599 13.10
0/0%
BDB 0 0.00
0/0%
BED 0 0.00
0/0%
BST 209 18.60 +0.60/+0.03%
DAD 0 0.00
0/0%
DAE 0 0.00
0/0%
DHI 5,400 5.60 -0.30/-0.05%
DNB 0 0.00
0/0%
EBS 0 0.00
0/0%