CTCP Giày Bình Định
CTCP Giày Bình Định (BDF : UPCOM)
:
CTCP Giày Bình Định
40 Tháp Đôi, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, Bình Định
www.bdfc.com.vn
+84 (256) 379-2492
Fax
+84 (256) 379-2654
Email
Info@bdfc.com.vn

取引情報

銘柄 BDF
取引所 UPCOM
現値
16.00 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 16.00
52週間の変動 8.30 - 16.10
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 1,550,000
時価総額 12.87 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 2.15
EPS 3,538.91
PE 2.35
PB 0.30

シンボルニュース BDF

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
A32 0 0.00
0/0%
BDF 0 0.00
0/0%
GTD 0 0.00
0/0%
GTK 0 0.00
0/0%
HRG 0 0.00
0/0%
SSF 0 0.00
0/0%