Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hoà
Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hoà (BHC : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hoà
Đường 1A, khu công nghiệp Biên Hoà 1, phường An Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
bienhoabcc.vn
+84 (251) 383-6195
Fax
+84 (251) 383-6323
Email
bcc_bh@hcm.vnn.vn

取引情報

銘柄 BHC
取引所 UPCOM
現値
2.10 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 2.22
52週間の変動 2.20 - 6.20
平均売買高(10日間) 500.00
流行株式数 4,500,000
時価総額 11.25 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%) 0.02
ROE (%) 0.08
Financial Leverage -1.57
EPS 118.64
PE 21.07
PB -0.14

シンボルニュース BHC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 59,000 10.85
0/0%
ACE 0 0.00
0/0%
ADP 2,500 16.00 -1.70/-0.10%
BCC 211,968 8.10 -0.10/-0.01%
BDT 4,792,000 26.20 -1.80/-0.06%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 107,900 11.00 -0.40/-0.04%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 100 28.00 +2.00/+0.08%