CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài
CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài (BHK : UPCOM)
:
CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài
Số 40 -Thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
www.hkbeco.vn
+84 (24) 338-73036
Fax
+84 (24) 338-71006
Email

取引情報

銘柄 BHK
取引所 UPCOM
現値
14.30 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 14.30
52週間の変動 8.60 - 22.70
平均売買高(10日間) 80.00
流行株式数 3,986,000
時価総額 79.32 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 0.72
EPS 2,513.68
PE 7.92
PB 1.44

シンボルニュース BHK

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BBM 1,600 7.80 -0.90/-0.10%
BHK 0 0.00
0/0%
BHN 500 51.00
0/0%
BHP 900 7.00 -0.90/-0.11%
BQB 0 0.00
0/0%
BSD 0 0.00
0/0%
BSH 0 0.00
0/0%
BSL 0 0.00
0/0%
BSP 0 0.00
0/0%
BSQ 4,401 38.50 -0.50/-0.01%