CTCP BOT Cầu Thái Hà
CTCP BOT Cầu Thái Hà (BOT : UPCOM)
:
CTCP BOT Cầu Thái Hà
Thôn Phú Vật, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
botcauthaiha.com.vn
+84 (227) 389-1818
Fax
+84 (24) 626-69797
Email
botcauthaiha.jsc@gmail.com

取引情報

銘柄 BOT
取引所 UPCOM
現値 5.7 (-0.30/-5.00%)
当日の変動 5.40 - 6.00
数量 315,320
平均株価(10日間) 6.06
52週間の変動 42.70 - 60.30
平均売買高(10日間) 32,390.00
流行株式数 59,246,800
時価総額 2,686.90 (10億)
Gross Profit Margin (%) -2.55
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage
EPS -3,496.01
PE
PB 9.88

シンボルニュース BOT

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 1,000 4.90 +0.30/+0.07%
AMS 32,600 7.80
0/0%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 105,100 1.20 -0.10/-0.08%
B82 38,900 0.90 -0.10/-0.10%
BAX 4,214 77.20 -7.20/-0.09%
BCE 108,800 8.50 -0.08/-0.01%
BDC 0 0.00
0/0%