CTCP Bia Hà Nội - Quảng Bình
CTCP Bia Hà Nội - Quảng Bình (BQB : UPCOM)
:
CTCP Bia Hà Nội - Quảng Bình
Tiểu khu 13, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
biaquangbinh.com
+84 (232) 382-2365
Fax
+84 (232) 384-0721
Email

取引情報

銘柄 BQB
取引所 UPCOM
現値
3.70 (0/0%)
当日の変動 3.70 - 3.70
数量 2,200
平均株価(10日間) 3.66
52週間の変動 3.90 - 13.60
平均売買高(10日間) 4,200.00
流行株式数 5,800,000
時価総額 23.20 (10億)
Gross Profit Margin (%) -0.24
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.00
Financial Leverage 0.24
EPS -1,964.68
PE
PB 0.64

シンボルニュース BQB

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BBM 101 8.00 -1.10/-0.12%
BHK 0 0.00
0/0%
BHN 400 51.00
0/0%
BHP 100 7.70 +1.00/+0.15%
BQB 2,200 3.70
0/0%
BSD 0 0.00
0/0%
BSH 0 0.00
0/0%
BSL 2,500 12.50
0/0%
BSP 0 0.00
0/0%
BSQ 3,401 38.50 -1.30/-0.03%