Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (BSC : HNX)
:
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành
45/4 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
www.btsc.com.vn
+84 (28) 391-40933
Fax
+84 (28) 391-40934
Email
benthanh1@btsc.com.vn

取引情報

銘柄 BSC
取引所 HNX
現値
14.60 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 50
平均株価(10日間) 14.08
52週間の変動 12.00 - 14.60
平均売買高(10日間) 10.00
流行株式数 3,150,747
時価総額 46.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.71
ROA (%) 0.06
ROE (%) 0.07
Financial Leverage 0.08
EPS 819.83
PE 17.81
PB 1.18

シンボルニュース BSC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ABR 0 0.00
0/0%
AMD 0 0.00
0/0%
AST 8,500 63.30
0/0%
BSC 50 0.00
0/0%
BTT 0 0.00
0/0%
CEN 0 0.00
0/0%
CMV 0 0.00
0/0%
DGW 1,570,200 65.50 +1.50/+0.02%
FRT 469,300 174.00 +0.20/+0.00%
GCB 0 0.00
0/0%