Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (BSC : HNX)
:
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành
45/4 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
www.btsc.com.vn
+84 (28) 391-40933
Fax
+84 (28) 391-40934
Email
benthanh1@btsc.com.vn

取引情報

銘柄 BSC
取引所 HNX
現値
13.00 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 13.00
52週間の変動 13.00 - 26.80
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 3,150,747
時価総額 40.96 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.64
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.03
Financial Leverage 0.07
EPS 330.25
PE 39.36
PB 1.11

シンボルニュース BSC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ABR 0 0.00
0/0%
AMD 1,882,500 1.33 -0.02/-0.01%
AST 6,000 50.10 -0.80/-0.02%
BSC 0 0.00
0/0%
BTT 500 31.25 -1.80/-0.05%
CEN 838,200 4.20 -0.30/-0.07%
CMV 2,600 8.98 -0.12/-0.01%
DGW 1,961,800 44.00 -3.30/-0.07%
FRT 1,897,200 68.80 -1.50/-0.02%
GCB 0 0.00
0/0%