Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP : HOSE)
:
Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
Khu phố Hương Giang, P.Long Hương, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
www.btp.com.vn
+84 (254) 221-2811
Fax
+84 (254) 382-5985
Email
Info@btp.com.vn

取引情報

銘柄 BTP
取引所 HOSE
現値 15.45 (-0.50/-3.13%)
当日の変動 14.00 - 15.45
数量 11,800
平均株価(10日間) 17.11
52週間の変動 15.50 - 19.10
平均売買高(10日間) 39,290.00
流行株式数 60,485,600
時価総額 1,064.55 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.07
ROA (%) 0.06
ROE (%) 0.08
Financial Leverage 0.31
EPS 1,746.66
PE 10.08
PB 0.84

シンボルニュース BTP

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AVC 53 0.00
0/0%
BHA 0 0.00
0/0%
BSA 7 0.00
0/0%
BTP 11,800 15.45 -0.50/-0.03%
CHP 16,300 25.00 -0.15/-0.01%
DNA 0 0.00
0/0%
DNC 0 0.00
0/0%
DNH 0 0.00
0/0%
DRL 1,700 68.50
0/0%
DTE 64,600 8.80 -1.50/-0.15%