Công ty cổ phần Thép Bắc Việt
Công ty cổ phần Thép Bắc Việt (BVG : UPCOM)
:
Công ty cổ phần Thép Bắc Việt
bacvietgroup.com
+84 (24) 387-70742
Fax
+84 (24) 387-73648
Email
admin@bacvietgroup.com

取引情報

銘柄 BVG
取引所 UPCOM
現値 1.8 (+0.20/+12.50%)
当日の変動 1.70 - 1.80
数量 131,000
平均株価(10日間) 1.56
52週間の変動 2.50 - 10.30
平均売買高(10日間) 64,880.00
流行株式数 9,750,948
時価総額 33.15 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.01
Financial Leverage 0.57
EPS -3,905.09
PE
PB 1.12

シンボルニュース BVG

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BCA 14,200 4.90 +0.10/+0.02%
BVG 131,000 1.80 +0.20/+0.13%
DNS 400 15.00 -1.00/-0.06%
DNY 0 0.00
0/0%
DTL 200 22.00 +0.30/+0.01%
HMG 0 0.00
0/0%
HPG 58,844,900 16.35 +1.05/+0.07%
HSG 12,395,800 10.55 +0.69/+0.07%
ITQ 461,500 2.50 +0.20/+0.09%