Công ty cổ phần Thép Bắc Việt
Công ty cổ phần Thép Bắc Việt (BVG : UPCOM)
:
Công ty cổ phần Thép Bắc Việt
bacvietgroup.com
+84 (24) 387-70742
Fax
+84 (24) 387-73648
Email
admin@bacvietgroup.com

取引情報

銘柄 BVG
取引所 UPCOM
現値 2.7 (-0.20/-6.90%)
当日の変動 2.70 - 2.80
数量 17,600
平均株価(10日間) 3.00
52週間の変動 2.50 - 10.30
平均売買高(10日間) 64,880.00
流行株式数 9,750,948
時価総額 33.15 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.01
Financial Leverage 0.57
EPS -3,905.09
PE
PB 1.12

シンボルニュース BVG

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BCA 63,900 6.80 -0.40/-0.06%
BVG 17,600 2.70 -0.20/-0.07%
DNS 400 15.00 -1.00/-0.06%
DNY 0 0.00
0/0%
DTL 300 25.00 -0.50/-0.02%
HMG 0 0.00
0/0%
HPG 12,400,500 20.95 -0.70/-0.03%
HSG 4,492,200 14.00 -0.80/-0.05%
ITQ 138,600 3.90 -0.30/-0.07%