Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc (BWA : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc
Số 56 Lê Thị Pha – Phường I – Thị xã Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng
capnuocbaoloc.com
+84 (263) 386-4073
Fax
+84 (263) 371-1608
Email
blaowaco@yahoo.com

取引情報

銘柄 BWA
取引所 UPCOM
現値 10.7 (-1.80/-14.40%)
当日の変動 10.70 - 10.70
数量 900
平均株価(10日間) 11.48
52週間の変動 5.20 - 11.60
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 2,700,000
時価総額 14.04 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 0.04
EPS 1,032.94
PE 5.03
PB 0.42

シンボルニュース BWA

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BDW 100 20.70
0/0%
BGW 0 0.00
0/0%
BLW 0 0.00
0/0%
BNW 0 0.00
0/0%
BPW 0 0.00
0/0%
BTW 26 0.00
0/0%
BWA 900 10.70 -1.80/-0.14%
BWE 375,500 51.30 +1.10/+0.02%
BWS 200 31.80
0/0%
CLW 0 0.00
0/0%