Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu
Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu (BXT : UPCOM)
:
Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu
Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
+84 (293) 387-7448
Fax
Email
ctycpbxthg@gmail.com

取引情報

銘柄 BXT
取引所 UPCOM
現値
10.60 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 10.60
52週間の変動 10.50 - 10.50
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 3,434,970
時価総額 36.16 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 5.78
EPS
PE
PB 7.07

シンボルニュース BXT

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACV 28,963 85.00 -0.40/0.00%
ASG 0 0.00
0/0%
BLN 100 8.80 +0.90/+0.11%
BSG 100 13.10 +0.70/+0.06%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 508 8.60
0/0%
CIA 3,131 10.00
0/0%
CLL 5,100 25.00
0/0%
CVP 0 0.00
0/0%